תקנון האתר

דף זה מהווה את תנאי השימוש באתר Instructors.co.il. במידה ותנאים אלו אינם מקובלים עליך, עליך להימנע מהשימוש בשירותי האתר. עליך לזכור כי האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלו ללא התרעה מראש או הודעה מוקדמת, ואף על פי כן, המשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לתנאים אלו ולכל שינוי שייעשה בהם, גם אם נעשה ללא ידיעתך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

תכני האתר, לרבות טקסטים, תמונות וקבצי שמע, וחומרים השייכים לצד ג' המוחכרים לאתר, הנם רכושה הבלעדי של מערכת האתר. בביקורך באתר יש באפשרותך לצפות ולעשות שימוש בכל תכני האתר לשימושך האישי בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם בשמך, להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי או להעביר לצד שלישי כל תוכן מכל סוג שהוא מתכני האתר אלא באישור מפורש והסכמה מפורשת ובלעדית בכתב על ידי בעלי האתר.

הסרת אחריות

התוכן באתר מבוסס על נסיון ומידע אישי בלבד. המידע המועבר באתר הינו בגדר המלצות בלבד ומיועד בעיקר למאמני חדר כושר ואנשים בעלי רקע וידע מקצועי בנושא פעילות גופנית ותורת הכושר הגופני. האתר לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מחשיפה של משתמשי האתר לתכנים שאינם מתאימים לגולשים מתחת לגיל 18.
ביקורך באתר והשימוש בו מהווה הסכמה לכך שהשימוש בו הוא על אחריותך הבלעדית המלאה. אנחנו מסירים אחריות מכל שימוש בתכנים בהתאם או בניגוד להמלצות שניתנו באתר. האתר לא יישא באחריות בכל אופן שהוא לכל תוצאה אשר תושג כתוצאה מהשימוש בו.
במידה ויש לך השגות או הערות, המלצות לשינויים/תיקונים או כל שאלה אחרת, נשמח לקבל אותם ממך באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להתייחס אל הערותיך וליישמם באתר במידה ונראה לנכון.
בכל מקרה נשמח לענות על כל שאלה רלוונטית.

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: