טרס מינור (Teres Minor)

טרס מינור הוא אחד משרירי חגורת הכתפיים (rotator cuffs) וכמו שלושת השרירים האחרים בחגורת הכתפיים מהדק את ראש זרוע ההומרוס אל שקע ה-Glenoid Fossa במפרק ה-Gleno- Humeral (מפרק הכתף).
שריר זה מחבר בין החלק הקרוב לקודקוד התחתון של השכמה (Inferior Angle) אל זרוע ההומרוס וממוקם מתחת לשריר האינפראספינטוס. בגלל גודלו, המיקום והזווית שלו, הוא מייצר מומונט קטן יחסית ולכן הוא מתפקד בעיקר בייצוב המפרק. הוא מסייע בתנועה של סיבוב כלפי חוץ של הכתף.

תחל

  • חלקו האמצעי של הגבול הצדי של השכמה

אחז

  • החלקה האחורי של ה-Humerus Tuberosity

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: