טרס מייג'ור (Teres Major)

השריר העגול הגדול (Teres Major) שייך לקבוצת שרירי ה- Bicipital Groove. הוא אינו מהווה חלק ממייצבי הכתף מכיון שהוא אינו מתחבר אל ראש הזרוע (humerus), אלא אל החלק הקדמי העליון שלה.
הוא מתחיל קרוב אל הקודקוד התחתון של השכמה, מעט יותר נמוך משריר הטרס מיינור, בשכבה יותר עמוקה ממנו, עובר מתחת לבית השחי, ונאחז בחלק הקדמי העליון, בחריץ של הדו-ראשי (Bicipital Groove) על עצם ההומרוס.
הוא עוזר בביצוע רוטציה פנימית בכתף.

תחל

  • הגבול התחתון של השכמה

אחז

  • חלק עליון פנימי של ה-Humerus - ה- Bicipital Groove

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: