השריר מותח המחתלה הרחבה – טנסור פאשיה לאטה (Tensor Fascia Lata)

תפקידו העיקרי של שריר Tensor Fascia Lata הוא לשמור על מתח ולתחזק את רצועת ה-Ilio-Tibial Band, שמקשרת את האגן עם עצם הטיביה ומשמשת מעין סד טבעי שתפקידו המשמעותי הוא נעילת הברך בסיום תנועת הפשיטה, ולשחרורה, בתחילת תנועת הכפיפה. תנועת ה-ITB נגרמת על ידי כווץ השרירים הרלוונטים, שהמשמעותי מביניהם ה- Tensor Fascia Lata לצורך שחרור הברך ותחילת תנועת הכפיפה. שריר זה אינו שייך לקבוצת כופפי הברך.
בכווץ שלו – ה-ASIS יבוא קדימה, לכן שריר זה יסייע גם לבצע גם סיבוב אגן לפנים (Anterior Pelvic Thrust APT).

תחל

  • ASIS

אחז

  • ITB

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: