סופראספינטוס (Supraspinatus)

אחד משרירי חגורת הכתפיים – Rotator cuffs המהדקים את ראש הזרוע (humerus) אל מכתש ה- Glenoid Fossa במפרק הכתף.
שריר זה ממוקם בחלק הפוסטריורי (אחרוי)של השכמה, מעל הקוץ השכמתי (Spinus Scapulae). הוא מסייע בתחילת התנועה של הרחקת הכתף (עד זווית של בערך 30 מעלות).

תחל

  • השקע שמעל קוץ השכמה

אחז

  • החלקה האחורי של ה-Humerus Tuberosity

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: