שריר הכַּפָּן – סופינאטור (supinator)

הסופינאטור (השריר הַכַּפָּן – Musculus supinator) מחזיר את הראש הדיסטלי של עצם החישור (הרדיוס) שהיה מוצלב מעל האולנה בפרונציה, למצב שבו הוא מקביל אליה (סופינציה) – סיבוב כף היד כלפי מעלה.

תחל

  • עצם הזרוע (Humerus) ברצפת (גומץ) המרפק
  • עצם האמה (Ulna)

אחז

  • רדיוס

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: