שריר האספלנית של הצואר (Splenius Cervicis)

שריר רחב ודק יחסית ולכן מזכיר בצורתו תחבושת (Splenius). גם התחל וגם האחז של השריר נמצאים על עמוד השדרה. למרות שהוא אינו מתחבר ישירות לגולגולת אפשר להגיד שהוא מאפשר זקיפת הראש, מכיון שהוא מתחבר לחוליה C1 שקשורה במפרק סיבי ללא תנועה אל הגולגולת ולכן כווץ השריר משפיע באופן ישיר על זוית הראש. השריר מבצע פשיטה של הצואר.
בהפעלה דו צדדית – זקיפת ראש ופשיטה של הצואר
בהפעלה חד צדדית – רוטציה חיצונית או כפיפה לאותו צד.
שריר זה אינפריורי ועמוק יותר משריר ה- Splenius Capitis.

תחל

  • חוליות T3 - T6

אחז

  • חוליות C1 - C3

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: