שריר האספלנית של הראש (Splenius Capitis)

שריר זה מחבר בין חוליות הצואר לבסיס הגולגולת. מכיון שהוא רחב ודק, הוא מזכיר בצורתו אספלנית/תחבושת (Splenius).
בהפעלה דו צדדית – זקיפת ראש
בהפעלה חד צדדית – רוטציה חיצונית או כפיפה לאותו צד.

תחל

  • חוליות T3 - C7

אחז

  • גולגולת

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: