שריר הסמי ספינאליס (Semi Spinalis)

שריר הסמי ספינאליס הוא אחד מחמשת השרירים המרכיבים את קבוצת השרירים העמוקים (Transversus Spinalis) של זוקפי הגב והשטחי ביותר מתוכם. הוא מחולק הוא מפוצל ל-3 מקטעים – של הראש (Capitis), של הצואר (Cervicis) ושל החזה (Thoracis). הוא מחבר בין זיז הצד של החוליה לזיזי האמצע של חוליה המרוחקת בין 4 ל-6 חוליות ממנה. הוא מתחיל בבסיס הגולגולת עד בצלע מס' 12

תחל

  • זיז צדי בחוליה

אחז

  • זיז אמצעי בחוליה המרוחקת ממנה בין 4 ל- 6 חוליות

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: