שריר החייטים – סרטוריוס (Sartorius)

שריר החייטים Sartorius – השריר הכי ארוך בגוף – מאפשר ישיבה של רגל על רגל או ישיבה מזרחית – כפי שפעם החייטים ישבו כביכול.
זהו שריר דו מפרקי.
מבצע כפיפה ורוטציה חיצונית.
זוית היישום שלו יחסית טובה כי הוא מאד שטחי ומרוחק מהעצם. דבר זה מאפשר לו לייצר את המומנט הסיבובי הדרוש לרוטציה חיצונית.
Modified by Uwe Gille – Image:Illu lower extremity muscles.jpg, Public Domain, קישור לתמונה

תחל

  • ASIS

אחז

  • רגל האווז - Pes Anserinus בעצם הטיביה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: