שריר הרוטייטור של עמוד השדרה (Rotatores Spinae Muscle)

שריר זה שייך לקבוצת 5 השרירים העמוקים של זוקפי הגב (Transversus Spinalis). הוא השריר העמוק ביותר והקרוב ביותר אל החוליות. תפקידו לייצב את מפרקי החוליות ולאפשר תנועת פשיטה רציפה וגמישה ביניהן. שרירי הרוטייטורים נמצאים בכל החוליות. הם מחברים בין הזיז הצדי (Transversus Process) של כל חוליה לזיז האמצעי (Spinus Process) של החוליה הסמוכה או זאת שאחריה לאורך כלוב הצלעות.

תחל

  • הזיזים הצדיים בחוליה

אחז

  • הזיז האמצעי בחוליה סמוכה או זאת שאחריה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: