השריר הישר הקטן האחורי של הראש (Rectus Capitis Posterior Minor)

משמש יחד עם השריר הישר הגדול האחורי של הראש לייצוב וכוונן עדין של תנועות הצואר.

תחל

  • חוליה C2

אחז

  • בסיס הגולגולת

תנועות

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: