השריר הישר הגדול האחורי של הראש (Rectus Capitis Posterior Major)

משמש יחד עם השריר הישר הקטן האחורי של הראש לייצוב וכוונן עדין של תנועות הצואר. השריר היחידי שמאפשר סיבוב של החוליות הצואריות C1 ו – C2

תחל

  • חוליה C2

אחז

  • בסיס הגולגולת

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: