שריר הירך הישר של הארבעה-ראשי-של-הירך (Rectus Femoris of Quadriceps)

חלק מהארבעה-ראשי של הירך – קוואדריספס

זהו אחד הראשים של הקוואדריספס. ראש זה מצויין בנפרד כי הוא דו מפרקי ומסייע גם בכיפוף הירך

תחל

  • ראש ישר - מעל ה- Anterior Inferior Iliac Spine
  • ראש מוטה - מעל האצטבולום

אחז

  • בסיס הפיקה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: