השריר המרובע של הירך – קוואדראטוס פמוריס (Quadratus Femoris)

השריר המרובע של הירך שייך לשרירים המבצעים רוטציה חיצונית בירך.
בנוסף לתנועת הרוטציה החיצונית, שריר זה מסייע גם בקירוב ירך.

תחל

  • עצם האישיום Ischium

אחז

  • עצם הירך Femur

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: