פסואס מינור (Psoas Minor)

מסייע במידה מועטה ב-PPT
רוב העבודה שהוא מבצע היא ייצובית – שמירת יציבה וישיבה זקופה – שומר החלק התחתון של חוליות החזה וחוליות המותן.
שריר זה הוא בעל תפקיד מינורי בייצוב. מבחינת שונות אנטומית, יש אנשים שהשריר הזה לא קיים אצלם. במצב כזה אין הפרעה בתפקוד.

תחל

  • חוליות T12 - L1

אחז

  • מפרק האיליו פיוביק - Ilio-Pubic Eminnence

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: