שריר הַכַּפָּן (פרונאטור) העגול (Pronator Teres)

שריר הַכַּפָּן (פרונאטור) העגול מושך את עצם הרדיוס מעל עצם האולנה ומבצע פרונציה.

תחל

  • החלק הדיסטלי של ההומרוס
  • החלק הפרוקסימלי של האולנה

אחז

  • החלק הלטרלי אמצעי של הרדיוס

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: