שריר הַכַּפָּן (פרונאטור) המרובע (Pronator Quadratus)

השריר הַכַּפָּן (פרונאטור) המרובע (Pronator Quadratis) הוא שריר שטחי,קטן בצורת מרובע. נאחז באולנה וברדיוס בחלק הדיסטלי של האמה קרוב לשורש כף היד. הוא מבצע פרונציה – מושך את עצם הרדיוס מעל האולנה.

תחל

  • אולנה

אחז

  • רדיוס

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: