פופליטאוס (Popliteus)

שריר הפופלטיאוס מתחיל מעל מפרק הברך ונכרך מאחורי השוק עד נקודת האחז שלו בטיביה. תפקידו לייצב בזמן שהברך משוחררת ובזמן כריעה. תפקידו התנועתי הוא לסייע בפתיחת נעילת הברך על ידי כך שהוא מושך את הITB מעט קדימה.
הוא מונע מהטיביה מלזוז לאחור – מייצב את מפרק הברך.
זהו שריר קטן ועמוק, רלוונטי בשיקום בפציעות – בעיקר בפציעות מניסקוס – למשל עבודה איזומטרית כשהברך לא נעולה. במצב של גמישות יתר בברך (Genu Recurvatum), כדאי לחזק את השריר הזה.
באתר זה בחרנו לשייך את הפופליטאוס לקבוצת כופפי הברך – למרות שאין לו תפקיד גדול בתנועה זאת – אלא בעיקר בשחרור הברך – הטריגר שמאפשר את תחילת הכפיפה.

תחל

  • בראש הדיסטאלי של עצם הירך לפני מפרק הברך

אחז

  • החלק העליון של הטיביה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: