שריר הפרונאוס השלישי (Peroneus Tertius)

חלק משרירי הפרונאוס

שריר הפרונאוס הקצר שייך לקבוצת שרירי הפרונאוס מתחילה בעצם השוקית ונאחזת במפרקים המטה-תרסליים. תפקידו העיקרי הוא לייצב את הקרסול – על ידי יצירת תנועת הרחקה שמנוגדת לתנועת הקריסה-פנימה הצפויה בכף הרגל במקרה של מעידה. מבין 3 השרירים הפרינאיים, הוא היחידי שמבצע גם כפיפה גבית (Dorsi Flexion) בזמן שהשניים האחרים מבצעים כפיפה כפית.

תחל

  • עצם השוקית Fibula

אחז

  • המפרק המטה-תרסלי של האצבע החמישית

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: