שריר הפרונאוס הארוך (Peroneus Longus)

חלק משרירי הפרונאוס

שריר הפרונאוס הארוך שייך לקבוצת שרירי הפרונאוס מתחילה בעצם השוקית ונאחזת במפרקים המטה-תרסליים. תפקידו העיקרי הוא לייצב את הקרסול.

תחל

  • עצם השוקית Fibula

אחז

  • המפרק המטה-תרסלי והתרסלי של האצבע הראשונה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: