שרירי הפרונאוס (Peroneus Muscles)

קבוצת שרירי הפרונאוס מתחילה בעצם השוקית ונאחזת במפרקים המטה-תרסליים. קבוצה זאת אחראית על ייצוב כף הרגל ונכנסת לפעולה בעקבות אינדיקציות שמגיעות מרצועות כף הרגל אל המוח, בעיקר במצב של הליכה על משטח לא יציב. שלושת השרירים מבצעים תנועה של הרחקה בעיקר בתגובה למצב צפוי של קריסת כף הרגל החוצה בעקבות מעידה, ועל ידי כך מסייעות למניעת מצב של נקע.

חלקי השריר

תחל

  • עצם השוקית Fibula

אחז

  • המפרק המטה-תרסלי והתרסלי של האצבע הראשונה
  • המפרק המטה-תרסלי של האצבע החמישית

תנועות

    תכנית אימונים

    שם:תאריך:
    מטרות:הערות: