שריר כף-היד הארוך (Palmaris Longus)

שריר כף היד הארוך (Palmaris Longus) הוא שריר שטחי שנמצא בשכבה מעל כופפי הכף הרדיאלי והאולנארי ומסייע לכפיפה של כף היד. הוא ניתן לאבחון באמצעות מישוש.
הוא מתחיל באפיקונדייל המדיאלי ונאחז בפרקים המטא-קרפליים בכף היד – שריר דו מפרקי

תחל

  • האפיקונדייל המדיאלי

אחז

  • המפרקים המטה-קרפליים בכף היד

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: