השריר הנוגד של הזרת (Opponens Digiti Minimi)

מסייע לקירוב ראש הזרת אל ראש האגודל. השריר השטחי ביותר מבין שלושת השרירים בתת בליטת כף היד (Hypothenar Emminence)

תחל

  • העצמות הקרפליות
  • Flexor Retinaculum

אחז

  • הפרק המטאקרפלי של הזרת

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: