השריר הסותם הפנימי – אובטונאטור אינטרנוס (Obtunator Internus)

השריר הסותם הפנימי ממוקם יחד עם השריר הסותם החיצוני בין שני שרירי התאומים בירך. הוא מכסה את ה-Obtunator Foramen – הפתח בעצם האגן.
זהו השריר העמוק מבין שני השרירי הסותמים בירך. בנוסף לרוטציה חיצונית, הוא מבצע יחד עם שרירי התאומים גם הרחקה אופקית בירך.

תחל

  • עצם האישיום Ischium

אחז

  • עצם הירך - Femur

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: