מולטיפידוס של עמוד השדרה (Multifidus Spinae)

שריר המולטיפידוס של עמוד השדרה שייך לקבוצת 5 השרירים העמוקה מבין זוקפי הגב (Transversus Spinalis).
הוא נמצא שכבה אחת מעל לשריר ה-Rotator.
שריר זה מחבר בין הזיים הצדיים של כל חוליה לזיזים האמצעיים של בין 2 ל – 4 חוליות מעליה או מתחתיה. שרירים אלו מחברים בין החוליות החל מעצמות הסקרום והאיליום ועד בסיסי הגולגולת. תפקידו לייצב את עמוד השדרה ולייצר תנועות קטנות של פשיטה בין החוליות.

תחל

  • סקרום
  • איליום
  • זיזים צדיים של החוליות Transversus Process

אחז

  • זיזים אמצעיים של החוליות Spinus Process

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: