השריר הארוך של הראש (Longus Capitis)

שריר זה מבצע כפיפה של הראש אל הצוואר. הוא שריר עמוק, לא ניתן למישוש ולבחינה חיצונית.

תחל

  • חוליות הצוואר C3 עד C6

אחז

  • בסיס הגולגולת

תנועות

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: