אינטראנסוורסארי (Intransversarii)

שריר האינטראנסוורסארי הוא אחד מחמשת השרירים המרכיבים את קבוצת השרירים העמוקים (Transversus Spinalis) של זוקפי הגב. הוא מחבר בין הזיזים הצדיים (transverse process) של כל שתי חוליות.

תחל

  • זיז אמצעי של חוליה

אחז

  • זיז אמצעי של חוליה סמוכה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: