שריר האינטרספינאלס (Interspinales)

שריר זה הוא אחד מחמשת השרירים המרכיבים את קבוצת השרירים העמוקה של זוקפי הגב (Transversospinalis). הוא מחבר בין הזיז האמצעי של כל חוליה לחוליה הסמוכה אליה.

תחל

  • זיז אמצעי של החוליה

אחז

  • זיז אמצעי של החוליה הסמוכה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: