שריר הבטן האלכסוני הפנימי (עמוק) (Internal Abdominal Oblique)

שריר זה ממוקם בשכבה מתחת לשריר האלכסון החיצוני. כוון הסיבים שלו הפוך לכוון סיבי השריר העליון – מהצד למטה אל האמצע למעלה.
כאשר הוא מתכווץ בצד אחד יש רוטציה של הגו (כפיפה צדית) לכוון זה
כאשר הוא מתכווץ בשני הצדדים הוא מאפשר כפיפת גו וסיבוב אגן לאחור
שריר זה מחובר אל ה- Thoracic Lumbar Fascia

תחל

  • Thoraco-lumbar Fascia
  • עצם רכס האיליום Iliac Crest

אחז

  • מעטפת הרקטוס של הבטן
  • צלעות 10 - 12

כוון הסיבים

אלכסוני מהצד למטה כלפי מעלה אל מרכז הגוף (הפוך לכוון הסיבים של האלכסוני השטחי)

הרכב הסיבים

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: