מקרב הירך הגדול – אדקטור מגנוס (Adductor Magnus)

חלק ממקרבי הירך

השריר המקרב הגדול מבצע קירוב ורוטציה פנימית
ביומיום תפקידו המשמעותי הוא לא רק ביצוע הקירוב, אלא בעיקר הגבלת ההרחקה.
נמצא פוסטריורית למקרבים הקצר והארוך.
מושך כלפי מטה את מפרק הירך אל הפמור ובכך מסייע בייצוב המפרק ומניעת פריקה. מייצב דינמי משמעותי מאד של מפרק הירך.

תחל

  • Ischium
  • עצם הירך

אחז

  • חלק אחורי של הפמור

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: