מקרב הירך הארוך – אדקטור לונגוס (Adductor Longus)

חלק ממקרבי הירך

מקרב הירך הארוך – אדקטור לונגוס מבצע קירוב וסיבוב פנימי של הירך כמו המקרב הקצר, אבל בגלל זווית היישום היותר טובה שלו, הסיוע שלו לתנועה הוא יותר משמעותי. הוא מעט יותר שטחי מהקצר.
משמש בעיקר לייצוב הגו. מעגן את הירך כלפי הפוביס. מאזן את הגו על גבי הרגליים.

תחל

  • Pubis

אחז

  • החלק האחורי פרוקסימלי של עצם הירך Femur

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: