חצי קרומי של שרירי הירך האחורית (Semimembranosus of Hamstrings)

חלק ממיתרי הירך – האמסטרינגס

השריר החצי קרומי הוא השריר היותר עמוק ויותר קדמי מבין שלושת השרירים המרכיבים את קבוצת מיתרי הירך האחורית (Hamstrings). הוא מורכב ברובו מרצועת חיבור עבה שהופכת לרקמת Fascia בחלקו בתחתון (ומכך שמו).
זהו שריר דו מפרקי ומסייע בפשיטת ירך וכפיפת ברך.
יחד עם שריר החייטים (Sartorius) והגראסיליס (מקרב ירך) הוא אחד מ-3 השרירים שנאחזים בנקודת ה-Pes inserinus שחלק הקדמי-צדי של הטיביה.

תחל

  • עצם האישיום - Ischial Tuberosity

אחז

  • חלקה המדיאלי של הטיביה - בנקודת-"רגל האווז" - ה- Pes Inserinus

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: