הדו-ראשי של הירך (Biceps Femoris)

חלק ממיתרי הירך – האמסטרינגס

השריר הדו-ראשי של הירך הוא אחד השרירים המרכיבים את קבוצת מיתרי הירך (Hamstrings).
הראש הארוך של שריר זה הנו דו מפרקי – מתחיל בעצם ה-Ischium באגן ומסייע גם בפשיטת הירך.

תחל

  • ראש ארוך - עצם ה-Ischium באגן
  • ראש קצר - עצם הירך

אחז

  • עצם ה-Fibula

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: