מיתרי הירך – האמסטרינגס (Hamstrings)

קבוצת שרירי מיתרי הירך מכילה 3 שרירים דו מפרקיים המסייעים בפשיטת הירך וכפיפת הברך:
Biceps Femoris – (שריר זה הוא דו מפרקי רק בראש הארוך שלו).
השריר החצי גידי – Semitendinosus
השריר החצי קרומי – Semimembranosus
מעבר לתפקיד התנועתי שלו, שריר זה מוסיף יציבות למפרק הברך.

חלקי השריר

תחל

  • ראש קצר חלקה האחורי של ה-Femur
  • ראש ארוך - Ischium

אחז

  • ראש הפיבולה
  • טיביה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: