שריר הסובך – גסטרוקנמיוס (Gastrocnemus)

שריר הסובך Gastrocnemius – מחולק לשני ראשים שמתחילים ונאחזים באותו מקום. בישראל קוראים לו גם "התאומים", למרות שזה עשוי לבלבל עם שרירי התאומים (Gemellus) שנמצאים במפרק האגן.
זהו השריר העיקרי בביצוע תנועת הכפיפה הכפית, והוא שריר שטחי שניתן לאבחנה במישוש וראייה.
שריר הסובך הנו שריר יחסית קצר ועבה (אורכו רק כמחצית מאורך השוק, והראש המדיאלי שלו נאחז בנקודה טיפה יותר נמוכה על הטיביה), ומחובר בגיד מאד ארוך – גיד אכילס (Tendon Calcanei) אל העקב. צורתו הייחודית מאפשרת לו לעבוד בצורה האופטימלית ליצירת כח מתפרץ – פרצי כח מהירים ועצימים, ולכן הוא מסייע מאד בתנועת של ניתור וריצה – בשלב ההמראה. בקפיצה – הוא בולם בכווץ מאד חזק ומהיר ומאפשר את הניתור.
שריר הניתורים – בעל יכולת של Fast twitch. מורכב מהרבה סיבים שמסוגלת ליצר Fast twitch – שמתעייפים מהר – סיבים לבנים. השריר מכיל גם סיבים אדומים – מאפשר סבולת עבודה עם פחות על פיתוח כח.
זהו שריר דו מפרקי ולכן מסייע גם בייצוב וכפיפת הברך.
נקודות התחל והאחז שלו זהות לנקודות התחל והאחז של שריר הפלנטאריס.
טריויה: מראה השריר מזכיר בטן – ומכאן שמו מהמילים היווניות 'רגל', ו-'בטן' – שריר הבטן של הרגל.

תחל

  • ראש מדיאלי - האפיקונדאייל המדיאלי של עצם הירך Medial Condyle on Femur
  • ראש לטרלי - האפיקונדאייל הלטראלי של עצם הירך Lateral Condyle on Femur

אחז

  • חלק אחורי של עצם העקב ה-Calcaneus (על ידי גיד אכילס)

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: