השריר כופף האגודל הקצר (Flexor Pollicis Brevis)

השריר כופף האגודל הקצר הוא השריר המדיאלי ביותר מבין שלושת השרירים הממוקמים בבליטת כף היד (Thenar) הוא מסייע עם בן זוגו הארוך בכפיפת האגודל.

תחל

  • בליטת ה-Thenar

אחז

  • הפרק הפרוקסימלי של האגודל

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: