השריר כופף האצבעות העמוק (Flexor Digitorum Profundus)

שריר אקסטרינסי עמוק המשמש לכפיפת פרקי האצבעות המדיאליים והדיסטליים באצבעות השניה עד החמישית. מסייע בביצוע אגרוף, וכן בכפיפת כף היד.

תחל

  • הקצה העליון המדיאלי של האולנה

אחז

  • פרקי האצבעות הדיסטליים 2-5

תנועות

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: