השריר הכופף של הזרת (Flexor Digiti Minimi Brevis)

השריר הכופף של הזרת מסייע בכפיפת הזרת עם השריר כופף האצבעות. הוא המדיאלי ביותר מבין שלושת השרירים הממוקמים בבליטת תת-כף היד (Hypothenar Emminence)

תחל

  • בליטת תת כף היד (Hypothenar Emminence)

אחז

  • הפרק הפרוקסימלי של הזרת

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: