השריר כופף שורש היד הגומדי (אולנארי) (Flexor Carpi Radiali)

השריר כופף שורש כף היד הגומדי הוא שריר דו-מפרקי עמוק ומסייע בכפיפה כפית (Palmar Flexion). שריר זה מתחיל באותה נקודה כמו כופף שורש כף היד החישורי (רדיאלי), אבל נאחז בחלק יותר מדיאלי של מפרק שורש כף היד לאורך עצם האולנה

תחל

  • האפיקונדייל המדיאלי של עצם הזרוע (Humerus)

אחז

  • המפרקים הקרפליים 4 ו-5

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: