השריר כופף שורש היד החישורי (רדיאלי) (Flexor Carpi Radiali)

השריר כופף שורש כף היד החישורי הוא שריר דו-מפרקי עמוק ומסייע בכפיפה כפית (Palmar Flexion). שריר זה מתחיל באותה נקודה כמו כופף שורש כף היד הגומדי (אולנארי), אבל נאחז בחלק היותר לטרלי של כף היד לכן הוא יותר לטראלי ונמשך לאורך עצם הרדיוס

תחל

  • האפיקונדייל המדיאלי של עצם הזרוע (Humerus)

אחז

  • המפרק המטה-קרפלי השני

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: