שריר הבטן האלכסוני החיצוני (שטחי) (External Abdominal Oblique)

שריר זה הוא קרוב ביותר לפני השטח מבין שרירי הבטן הצדיים.
כוון שרירי השריר הוא אלכסוני מהצד למעלה כלפי האמצע ולמטה.
שריר זה אינו מחובר באופן ישיר אל ה- Thoracic Lumbar Fascia
תפקידו המרכזי של השריר הוא עצירת תנועה – כווץ סטטי – ייצוב.
כווץ השריר בצד אחד מאפשר כפיפה ורוטציה לכוון הנגדי (כפיפות בטן באלכסון)
כווץ בשני הצדדים מאפשר כפיפת גו, כפיפה וסיבוב אגן לאחור.

תחל

  • חלק קדמי חצוני של צלעות 5-12

אחז

  • מעטפת הרקטוס של הבטן
  • רכס עצם האיליום (Iliac Crest)

כוון הסיבים

באלכסון מהצד כלפי מטה למרכז הגוף ("ידיים בכיסים")

הרכב הסיבים

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: