השריר פושט האגודל הארוך (Extensor Pollicis Longus)

השריר פושט האגודל הארוך מתחיל מעצם האולנה. הוא מסייע בפשיטת האגודל (Thumbs Up)

תחל

  • עצם הגומד (Ulna)

אחז

  • פרק האצבע הפרוקסימלי של האגודל (Proximal Falanx)

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: