השריר פושט האגודל הקצר (Extensor Pollicis Brevis)

השריר פושט האגודל הקצר מתחיל מעצם הרדיוס, והוא אקטרינסי, למרות שהוא מכונה "קצר". הוא מאפשר את תנועת ה-Thumbs Up.

תחל

  • עצם החישור (Radius)

אחז

  • פרק האצבע הפרוקסימלי של האגודל (Proximal Falanx)

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: