פושט האגודל הגדול בכף הרגל – אקסטנסור הלוסיקס לונגוס (Extensor Hallucis Longus)

שרי האקסטנסור הלוסיס לונגוס הוא שריר אקסטרינסי לכף הרגל המסייע בפשיטת האגודל וכפיפה גבית.

תחל

  • עצם השוקית - Fibula

אחז

  • הפרק הדיסטלי של אצבע מס 1

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: