השריר פושט האצבעות (Extensor Digitorum)

השריר פושט האצבעות מסייע בפשיטת כל אצבעות כף היד למעט האגודל (אצבעות 2-5).

תחל

  • האפיקונדייל הלטרלי של הזרוע

אחז

  • פרקי האצבעות הדיסטליים של אצבעות 2-5

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: