השריר פושט שורש כף היד הגומדי (אולנארי) (Extensor carpi ulnaris)

שריר פושט שורש כף היד האולנארי הוא שריר דו ראשי ודו מפרקי. הוא מסייע לפשיטה גבית של מפרק שורש כף היד.

תחל

  • ראש 1 - החלק העליון של האפיקונדייל הלטראלי
  • ראש 2 - החלק העליון של עצם האולנה

אחז

  • המפרק המטא-קרפלי החמישי

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: