שריר פושט שורש היד החישורי (רדיאלי) הארוך (Extensor Carpi Radialis Longus)

שריר זה הוא דו מפרקי, ומחבר בין האפיקונדייל הלטראלי ובין הפרקים המטא-קרפליים. נמצא לטראלית לשריר פושט שורש כף היד הרדיאלי הקצר

תחל

  • מעל האפיקונדייל הלטראלי בעצם הזרוע

אחז

  • המפרק המטא-קרפלי השני

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: