שריר פושט שורש היד החישורי (רדיאלי) הקצר (Extensor Carpi Radialis Longus)

שריר זה הוא דו מפרקי, ומחבר בין האפיקונדייל הלטראלי ובין הפרקים המטא-קרפליים. נמצא מדיאלית לשריר פושט שורש כף היד הרדיאלי הארוך

תחל

  • האפיקונדייל הלטראלי בעצם הזרוע

אחז

  • המפרק המטא-קרפלי השלישי

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: