השריר מרים השכמה – לבאטור סקאפולאה (Levator Scapulae)

מחבר בין הגבול המדיאלי העליון של הסקפולה ובין חוליות הצואר. מסייע בהרמת שכמות
החלק התחתון שלו מסייע בסיבוב כלפי מטה של השכמות

תחל

  • חוליית צוואריות C1-C4

אחז

  • החלק הפנימי העליון של השכמה

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: